GAM电子竞技俱乐部 vs IMT电子竞技俱乐部-S7世界总决赛比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞 GAM电子竞技俱乐部 vs IMT电子竞技俱乐部-S7世界总决赛比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞

S7世界总决赛  BO1

GAM
0 : 1

2017-10-08 17:00 已结束

IMT
第一局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
39′51″ BO1 GAM 英雄联盟比赛影流之镰英雄联盟比赛虚空恐惧英雄联盟比赛符文法师英雄联盟比赛深渊巨口英雄联盟比赛仙灵女巫 6 2 1 0 11.6K 英雄联盟比赛一血
IMT avataravataravataravataravatar 11 11 4 2 英雄联盟比赛首塔
蓝方 GAM 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛影流之镰 Levi 17
6.0
2 / 1 / 4
100.0%
15959
22.1%
40923
34.3%
277
7.0/分
13.3K
341/分
英雄联盟比赛虚空恐惧 Archie 18
1.3
1 / 3 / 3
66.67%
13087
18.2%
43450
36.4%
315
7.9/分
13.3K
341/分
英雄联盟比赛符文法师 Optimus 18
2.0
2 / 1 / 0
33.33%
18278
25.4%
14719
12.3%
415
10.4/分
16.0K
410/分
英雄联盟比赛深渊巨口 Noway 16
2.5
1 / 2 / 4
83.33%
20609
28.6%
9745
8.2%
362
9.1/分
14.3K
367/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 Nevan 15
1.3
0 / 4 / 5
83.33%
4130
5.7%
10639
8.9%
16
0.4/分
11.3K
290/分
红方 IMT 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 Flame 18
8.0
2 / 1 / 6
72.73%
16515
18.7%
27494
26.7%
367
9.2/分
16.6K
425/分
英雄联盟比赛酒桶 Xmithie 17
8.0
2 / 1 / 6
72.73%
10534
11.9%
40694
39.5%
132
3.3/分
13.2K
338/分
英雄联盟比赛暗黑元首 Pobelter 18
3.5
1 / 2 / 6
63.64%
29497
33.4%
11878
11.5%
343
8.6/分
15.9K
406/分
英雄联盟比赛逆羽 Cody sun 18
10.0
4 / 1 / 6
90.91%
25557
28.9%
14023
13.6%
437
11.0/分
19.9K
511/分
英雄联盟比赛幻翎 Olleh 16
9.0
2 / 1 / 7
81.82%
6283
7.1%
8867
8.6%
32
0.8/分
14.3K
367/分