IG电子竞技俱乐部 vs OMG电子竞技俱乐部-2017 LPL选拔赛比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞 IG电子竞技俱乐部 vs OMG电子竞技俱乐部-2017 LPL选拔赛比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞

2017 LPL选拔赛  BO5

IG
3 : 0

2017-09-02 16:00 已结束

OMG
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
28′36″ BO5 IG 英雄联盟比赛未来守护者英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛发条魔灵英雄联盟比赛逆羽英雄联盟比赛幻翎 10 7 1 0 0.6K 英雄联盟比赛一血
OMG avataravataravataravataravatar 12 6 2 1
蓝方 IG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛未来守护者 TheShy 14
2.0
1 / 3 / 5
60.0%
15609
28%
16780
25.7%
231
8.1/分
10.9K
388/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Ning 14
3.0
5 / 3 / 4
90.0%
9494
17.1%
21671
33.2%
144
5.0/分
10.3K
369/分
英雄联盟比赛发条魔灵 Rookie 15
1.8
0 / 4 / 7
70.0%
12147
21.8%
8623
13.2%
273
9.5/分
11.1K
397/分
英雄联盟比赛逆羽 West 14
3.0
3 / 2 / 3
60.0%
14285
25.7%
10483
16.1%
281
9.8/分
12.3K
440/分
英雄联盟比赛幻翎 Baolan 12
8.0
1 / 0 / 7
80.0%
4119
7.4%
7689
11.8%
14
0.5/分
8.5K
305/分
红方 OMG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Xiyang 16
1.7
3 / 3 / 2
41.67%
8203
18.9%
23438
29.7%
258
9.0/分
11.6K
414/分
英雄联盟比赛酒桶 Jiekou 13
8.0
1 / 1 / 7
66.67%
6224
14.4%
22940
29%
76
2.7/分
8.9K
316/分
英雄联盟比赛圣枪游侠 icon 16
4.0
3 / 2 / 5
66.67%
12031
27.8%
13101
16.6%
260
9.1/分
12.9K
461/分
英雄联盟比赛战争女神 Smlz 14
9.0
4 / 1 / 5
75.0%
12293
28.4%
8332
10.5%
251
8.8/分
12.2K
435/分
英雄联盟比赛牛头酋长 cold 12
2.7
1 / 3 / 7
66.67%
4586
10.6%
11221
14.2%
6
0.2/分
8.3K
295/分