OMG电子竞技俱乐部 vs IG电子竞技俱乐部-2017 LPL夏季赛比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞 OMG电子竞技俱乐部 vs IG电子竞技俱乐部-2017 LPL夏季赛比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞

2017 LPL夏季赛  BO5

OMG
1 : 3

2017-08-23 14:00 已结束

IG
第一局第二局第三局第四局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
27′17″ BO5 OMG 英雄联盟比赛迷失之牙英雄联盟比赛凛冬之怒英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛麦林炮手英雄联盟比赛幻翎 4 1 0 0 11.1K
IG avataravataravataravataravatar 11 8 2 1 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
红方 OMG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 Xiyang 15
1.0
0 / 2 / 2
50.0%
11433
26.5%
12208
20%
185
6.8/分
8.0K
297/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 World6 12
0.0
0 / 2 / 0
0.0%
2421
5.6%
19573
32.1%
78
2.9/分
6.7K
249/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 icon 15
4.0
3 / 1 / 1
100.0%
17270
40.1%
10093
16.6%
246
9.0/分
10.6K
394/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Smlz 12
1.5
1 / 2 / 2
75.0%
7164
16.6%
9382
15.4%
253
9.3/分
9.5K
352/分
英雄联盟比赛幻翎 cold 11
0.5
0 / 4 / 2
50.0%
4810
11.2%
9683
15.9%
26
1.0/分
6.7K
249/分
蓝方 IG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 TheShy 15
1.7
0 / 3 / 5
45.45%
7035
17.1%
22758
30.6%
206
7.6/分
9.6K
357/分
英雄联盟比赛酒桶 Ning 13
8.0
0 / 1 / 8
72.73%
4926
12%
19995
26.9%
122
4.5/分
9.3K
344/分
英雄联盟比赛圣枪游侠 Rookie 15
6.0
4 / 0 / 2
54.55%
12052
29.2%
15212
20.4%
271
9.9/分
12.4K
460/分
英雄联盟比赛复仇之矛 West 14
10.0
5 / 0 / 5
90.91%
9011
21.9%
8832
11.9%
261
9.6/分
13.2K
487/分
英雄联盟比赛狂暴之心 Baolan 12
4.5
2 / 2 / 7
81.82%
8197
19.9%
7601
10.2%
21
0.8/分
8.2K
304/分