Newbee电子竞技俱乐部 vs LNG电子竞技俱乐部-2017 LPL夏季赛比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞 Newbee电子竞技俱乐部 vs LNG电子竞技俱乐部-2017 LPL夏季赛比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞

2017 LPL夏季赛  BO5

NB
3 : 0

2017-08-22 18:00 已结束

LNG
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
32′19″ BO5 NB 英雄联盟比赛迷失之牙英雄联盟比赛酒桶英雄联盟比赛发条魔灵英雄联盟比赛逆羽英雄联盟比赛幻翎 16 11 1 1 9.4K 英雄联盟比赛首塔
LNG avataravataravataravataravatar 7 3 2 1 英雄联盟比赛一血
蓝方 NB 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 Skye 16
5.0
3 / 2 / 7
62.5%
12583
15.9%
15427
23.6%
255
7.9/分
12.6K
394/分
英雄联盟比赛酒桶 Swift 14
5.0
0 / 2 / 10
62.5%
5099
6.4%
25733
39.4%
115
3.6/分
10.3K
322/分
英雄联盟比赛发条魔灵 CoCo 17
15.0
5 / 1 / 10
93.75%
26225
33.1%
7188
11%
256
7.9/分
13.9K
435/分
英雄联盟比赛逆羽 Lwx 16
14.0
8 / 1 / 6
87.5%
31272
39.5%
9206
14.1%
311
9.6/分
16.7K
520/分
英雄联盟比赛幻翎 Crisp 14
16.0
0 / 1 / 16
100.0%
3949
5%
7751
11.9%
21
0.6/分
10.5K
326/分
红方 LNG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛圣枪游侠 Zz1tai 16
1.3
3 / 4 / 2
71.43%
14850
34.8%
26469
26%
288
8.9/分
12.8K
398/分
英雄联盟比赛虚空恐惧 Flandre 16
3.5
2 / 2 / 5
100.0%
12658
29.7%
34117
33.5%
271
8.4/分
12.1K
377/分
英雄联盟比赛翠神 Sofm 15
7.0
1 / 1 / 6
100.0%
4547
10.7%
9003
8.8%
114
3.5/分
9.8K
305/分
英雄联盟比赛复仇之矛 kRYST4L 15
1.2
1 / 5 / 5
85.71%
7088
16.6%
15594
15.3%
309
9.6/分
12.4K
386/分
英雄联盟比赛牛头酋长 Hudie 13
1.0
0 / 4 / 4
57.14%
3487
8.2%
16628
16.3%
38
1.2/分
7.6K
238/分