BYU电子竞技俱乐部 vs EDG电子竞技俱乐部-2017 德玛西亚杯青岛站比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞 BYU电子竞技俱乐部 vs EDG电子竞技俱乐部-2017 德玛西亚杯青岛站比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞

2017 德玛西亚杯青岛站  BO3

BYU
0 : 2

2017-12-31 17:00 已结束

EDG
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
22′46″ BO3 BYU 英雄联盟比赛迷失之牙英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛发条魔灵英雄联盟比赛逆羽英雄联盟比赛天启者 2 0 0 0 15.9K
EDG avataravataravataravataravatar 17 8 2 1 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
蓝方 BYU 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 UCi 13
0.0
0 / 1 / 0
0.0%
8415
31.9%
9898
19.9%
206
9.0/分
7.6K
344/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Rising 10
0.4
1 / 5 / 1
100.0%
3440
13.1%
15844
31.8%
96
4.2/分
6.3K
287/分
英雄联盟比赛发条魔灵 Lu1 13
0.0
0 / 1 / 0
0.0%
6042
22.9%
5226
10.5%
220
9.7/分
7.8K
355/分
英雄联盟比赛逆羽 AN 11
0.2
0 / 5 / 1
50.0%
4169
15.8%
8976
18%
167
7.3/分
6.8K
309/分
英雄联盟比赛天启者 N1nl 9
0.4
1 / 5 / 1
100.0%
4275
16.2%
9816
19.7%
20
0.9/分
5.3K
242/分
红方 EDG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 Ray 14
6.0
2 / 0 / 4
35.29%
3970
10.7%
8805
17.5%
203
8.9/分
9.6K
434/分
英雄联盟比赛虚空掠夺者 Haro 12
7.0
3 / 1 / 4
41.18%
3929
10.6%
16895
33.6%
134
5.9/分
9.0K
407/分
英雄联盟比赛虚空先知 Scout 15
13.0
1 / 0 / 12
76.47%
8083
21.7%
5375
10.7%
236
10.4/分
10.5K
477/分
英雄联盟比赛探险家 IBoy 13
15.0
8 / 1 / 7
88.24%
15940
42.9%
9763
19.4%
250
11.0/分
13.0K
590/分
英雄联盟比赛河流之王 Meiko 12
14.0
3 / 0 / 11
82.35%
5277
14.2%
9514
18.9%
39
1.7/分
7.7K
350/分