FLY电子竞技俱乐部 vs TSM电子竞技俱乐部-2017 LCS.NA夏季赛比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞 FLY电子竞技俱乐部 vs TSM电子竞技俱乐部-2017 LCS.NA夏季赛比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞

2017 LCS.NA夏季赛  BO3

FLY
0 : 2

2017-07-30 03:00 已结束

TSM
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
32′12″ BO3 FLY 英雄联盟比赛虚空恐惧英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛机械先驱英雄联盟比赛戏命师英雄联盟比赛魂锁典狱长 6 3 0 0 15.6K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
TSM avataravataravataravataravatar 18 10 3 1
蓝方 FLY 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Balls 15
0.7
1 / 3 / 1
33.33%
6820
12.5%
27331
27.3%
245
7.6/分
10.3K
321/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Moon 13
1.2
2 / 5 / 4
100.0%
6930
12.7%
35193
35.2%
147
4.6/分
9.5K
298/分
英雄联盟比赛机械先驱 Hai 16
1.3
0 / 3 / 4
66.67%
24871
45.5%
10621
10.6%
285
8.9/分
11.3K
351/分
英雄联盟比赛戏命师 WildTurtle 13
1.7
2 / 3 / 3
83.33%
10675
19.5%
10303
10.3%
267
8.3/分
11.6K
361/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 LemonNation 12
1.3
1 / 4 / 4
83.33%
5334
9.8%
16584
16.6%
38
1.2/分
7.2K
224/分
红方 TSM 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 Hauntzer 18
15.0
6 / 0 / 9
83.33%
26713
34.1%
17952
19.7%
317
9.8/分
16.1K
504/分
英雄联盟比赛扭曲树精 Svenskeren 15
15.0
0 / 1 / 15
83.33%
11549
14.8%
33106
36.4%
119
3.7/分
10.8K
338/分
英雄联盟比赛魔蛇之拥 Bjergsen 17
13.0
6 / 1 / 7
72.22%
14134
18.1%
13704
15.1%
297
9.2/分
14.8K
462/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 Doublelift 16
11.0
5 / 0 / 6
61.11%
21608
27.6%
9723
10.7%
309
9.6/分
14.7K
458/分
英雄联盟比赛河流之王 Biofrost 14
2.5
1 / 4 / 9
55.56%
4269
5.5%
16478
18.1%
47
1.5/分
9.0K
281/分