FW电子竞技俱乐部 vs RG 台湾电子竞技-2017 LMS夏季联赛比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞 FW电子竞技俱乐部 vs RG 台湾电子竞技-2017 LMS夏季联赛比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞

2017 LMS夏季联赛  BO3

FW
2 : 1

2017-08-06 16:00 已结束

RG
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
30′20″ BO3 FW 英雄联盟比赛荒漠屠夫英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛复仇之矛英雄联盟比赛荆棘之兴 8 10 2 1 14.1K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
RG avataravataravataravataravatar 4 0 1 0
蓝方 FW 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛荒漠屠夫 MMD 16
3.0
0 / 1 / 3
37.5%
8689
15.4%
22123
33.1%
251
8.3/分
11.3K
375/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Karsa 13
7.0
2 / 1 / 5
87.5%
4859
8.6%
16289
24.4%
126
4.2/分
10.6K
352/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 Maple 16
6.0
3 / 0 / 3
75.0%
19424
34.5%
9526
14.3%
290
9.6/分
13.3K
441/分
英雄联盟比赛复仇之矛 Betty 15
3.0
3 / 2 / 3
75.0%
8363
14.9%
13368
20%
279
9.2/分
13.7K
455/分
英雄联盟比赛荆棘之兴 SwordArt 12
7.0
0 / 0 / 7
87.5%
14967
26.6%
5529
8.3%
31
1.0/分
9.0K
298/分
红方 RG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛扭曲树精 Pk 15
2.0
0 / 1 / 2
50.0%
8969
27.2%
15912
21.7%
217
7.2/分
8.6K
287/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 Laba 12
3.0
0 / 1 / 3
75.0%
2726
8.3%
19598
26.7%
115
3.8/分
7.7K
257/分
英雄联盟比赛魔蛇之拥 wuji 15
1.3
2 / 3 / 2
100.0%
9492
28.8%
15124
20.6%
252
8.3/分
10.1K
335/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 LilV 14
1.5
2 / 2 / 1
75.0%
7871
23.9%
11218
15.3%
275
9.1/分
10.8K
360/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Koala 11
4.0
0 / 1 / 4
100.0%
3914
11.9%
11416
15.6%
33
1.1/分
6.4K
212/分