Gen电子竞技俱乐部 vs GRF电子竞技俱乐部-2018 KeSPA杯比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞 Gen电子竞技俱乐部 vs GRF电子竞技俱乐部-2018 KeSPA杯比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞

2018 KeSPA杯  BO5

GEN
0 : 3

2018-12-31 15:08 已结束

GRF
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
38′01″ BO5 GEN 英雄联盟比赛无畏战车英雄联盟比赛永恒梦魇英雄联盟比赛暮光星灵英雄联盟比赛探险家英雄联盟比赛河流之王 5 3 3 1 2.2K 英雄联盟比赛首塔
GRF avataravataravataravataravatar 9 9 3 1 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛五杀英雄联盟比赛首小龙
蓝方 GEN 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛无畏战车 CuVee 18
2.0
1 / 1 / 1
40.0%
7497
11.8%
28281
30.3%
334
8.0/分
14.9K
391/分
英雄联盟比赛永恒梦魇 player 16
1.5
2 / 2 / 1
60.0%
6194
9.7%
25604
27.5%
212
5.0/分
12.1K
318/分
英雄联盟比赛暮光星灵 player 17
1.0
0 / 1 / 1
20.0%
22505
35.4%
13976
15%
291
7.0/分
12.6K
330/分
英雄联盟比赛探险家 Ruler 17
1.0
2 / 2 / 0
40.0%
25900
40.7%
11623
12.5%
358
9.0/分
15.9K
418/分
英雄联盟比赛河流之王 Life 14
0.3
0 / 3 / 1
20.0%
1494
2.3%
13717
14.7%
74
1.0/分
10.9K
286/分
红方 GRF 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛魂锁典狱长 player 14
4.0
2 / 2 / 6
88.9%
3927
5.8%
16513
16.4%
58
1.0/分
11.0K
288/分
英雄联盟比赛亡灵战神 player 18
7.0
1 / 0 / 6
77.8%
10076
15%
28647
28.5%
308
8.0/分
13.4K
353/分
英雄联盟比赛机械先驱 player 18
6.0
1 / 1 / 5
66.7%
19511
29%
10323
10.3%
338
8.0/分
15.4K
405/分
英雄联盟比赛虚空掠夺者 player 16
3.0
3 / 2 / 3
66.7%
11237
16.7%
34313
34.1%
218
5.0/分
13.1K
344/分
英雄联盟比赛魔蛇之拥 player 17
7.0
2 / 0 / 5
77.8%
22584
33.5%
10843
10.8%
361
9.0/分
15.6K
410/分