GRX电子竞技俱乐部 vs FNC电子竞技俱乐部-S8世界总决赛比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞 GRX电子竞技俱乐部 vs FNC电子竞技俱乐部-S8世界总决赛比分直播-英雄联盟比分直播-电竞即时比分直播-神鹿电竞

S8世界总决赛  BO1

GRX
0 : 1

2018-10-13 19:00 已结束

FNC
第一局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
24′07″ BO1 GRX 英雄联盟比赛暮光之眼英雄联盟比赛青钢影英雄联盟比赛正义巨像英雄联盟比赛虚空之女英雄联盟比赛魂锁典狱长 5 1 0 0 13.8K
FNC avataravataravataravataravatar 16 9 2 1 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
蓝方 GRX 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 Pk 14
3.0
0 / 1 / 3
60.0%
6409
25.3%
14176
22.1%
195
8.1/分
7.9K
330/分
英雄联盟比赛青钢影 Empt2y 12
0.5
1 / 4 / 1
40.0%
1674
6.6%
16965
26.5%
113
4.7/分
6.7K
281/分
英雄联盟比赛正义巨像 Candy 13
1.0
1 / 3 / 2
60.0%
6443
25.4%
13699
21.4%
226
9.4/分
8.4K
349/分
英雄联盟比赛虚空之女 Stitch 12
1.3
1 / 4 / 4
100.0%
8570
33.8%
10028
15.7%
219
9.1/分
8.2K
342/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Koala 9
1.0
2 / 4 / 2
80.0%
2256
8.9%
9147
14.3%
16
0.7/分
5.4K
224/分
红方 FNC 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛山隐之焰 Bwipo 14
4.5
2 / 2 / 7
56.25%
8828
19.7%
12534
25.8%
193
8.0/分
9.5K
396/分
英雄联盟比赛盲僧 Broxah 13
15.0
7 / 0 / 8
93.75%
7823
17.5%
15748
32.5%
124
5.1/分
10.9K
455/分
英雄联盟比赛符文法师 Caps 15
8.0
2 / 0 / 6
50.0%
9292
20.8%
6239
12.9%
246
10.2/分
11.0K
459/分
英雄联盟比赛战争女神 Rekkles 14
14.0
5 / 0 / 9
87.5%
14452
32.3%
4202
8.7%
247
10.2/分
12.2K
506/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Hylissang 11
4.0
0 / 3 / 12
75.0%
4374
9.8%
9802
20.2%
49
2.0/分
6.8K
283/分